Насоки към копаенето на криптовалута за миньорите-новобранци в света на крипто

Male using his smartphone to check his cryptocurrency wallet

Копаенето на криптовалута се превърна в една от най-често практикуваните дейности сред интернет потребителите в световен мащаб. Това е процес, отворил широко вратите си към света, като все повече и повече хора вземат решение да участват в него. Към настоящия момент, копаенето на криптовалута, е един от най-добрите източници на средства.

През идната 2019г., ще се навършат десет години от появата на процеса копаене на крипто. Тази технология се радва на огромно развитие от момента на своето създаване през 2009г. Bitcoin е първата монета, вземаща участие в процеса и способна да се копае, но наблюдаваме появата на все повече и нови криптовалути, идващи с по-добри технологии. Очевидно е обаче, че bitcoin ще продължи да се радва на пазарния дял, който заема, тъй като е достигнал най-високото ниво на доверие.

Има няколко фактора, които превръщат криптовалутите в едно толкова атрактивно поле за изява. Първият от които, се състои в технологията, вземаща участие и засягаща този цифров актив, както и възможностите за инвестиция, които предоставя. Във връзка с това, следва да отбележим, че съществуват много и различни начини да инвестирате в Bitcoin или някоя друга криптовалута.

Първият и основен начин, е да закупите и задържите дадена монета. В този случай, купувате монетата тогава, когато поддържа ниска цена и изчаквате нейното покачване, преди да я продадете. Вторият метод е посредством търгуването срещу фиатна валута или други крипто монети. Това е най-препоръчваният метод от страна на много от потребителите и заема своето място в няколко от платформите за обмен, които са на разположение понастоящем.

Ако не искате да вземате участие във всички горе споменати дейности, можете да инвестирате своите монети в компании, които търгуват с тях. Помислете относно това, като за закупуването на акции в дадена компания, с тази разлика, че bitcoin или която и да е монета представлява вида валута. Работейки за bitcoin или компания за криптовалути, се явява още един начин, по който да реализирате средства от този дигитален актив. Много от тези компании набират кадри, така че, ако ви се отдаде възможност като тази и я приемете, пак ще печелите добре.

Всеки един от горе споменатите методи е полезен и разглеждан като един добър източник на средства. Въпреки това, съществува един основен такъв, върху който се фокусира тази статия, а именно копаенето на криптовалута. Този процес се явява първоизточника, чрез който е на лице появата на bitcoin, а погледнат от гледна точка на печалбата, е и най-рентабилния.

От съществено значение е да се запознаете с всичко по отношение на копаенето на bitcoin и останалите криптовалути, преди да преминете към осъществяването на процеса. Преди да се впуснем в подробности, нека започнем с основното.

currencies

Какво е криптовалута?

Казано с прости думи, криптовалутата е дигитална, цифрова валута. Това е децентрализирана форма на пари, при която транзакциите се проверяват и добавят към публичен регистър. Става въпрос за пари, с тази разлика, че приемат онлайн форма и са пригодени за онлайн употреба. Bitcoin е първата по рода си, чиято поява стана факт през 2009. Говорейки към днешна дата, на пазара има повече от 1500 алтернативни монети.

Някои хора и организации, все още водят спор относно бъдещето на криптовалутите. Част от тях стоят зад твърдението, че това е просто захвърлена на вятъра инвестиция и цялата тази технология няма да стигне твърде далеч. Те смятат, че не съществува възможност, при която парите да могат да бъдат експлоатирани, без да бъдат регулирани от участието на трета страна.

Въпреки че може да има известна доза истина в това твърдение, бъдещето на криптовалутите е неизбежно. Всъщност, те все повече излизат от онлайн платформата, навлизайки в реалния свят. Все повече и повече хора и компании намират приложение за тяхното използване в покупко-продажбата на стоки и услуги.

technology

Какво представлява технологията на блок веригата/блокчейн?

Без абсолютно никакво съмнение можем да кажем, че това е най-усъвършенстваната форма на интернет. Тя определя ниво, недостижимо за човешкия умствен капацитет. Технологията на блок веригата е разработена от човек или група хора, чиято самоличност е все още неидентифицирана, но стои под псевдонима Satoshi Nakamoto.

Блок веригата е често определяна като интернета на бъдещето. Тя дава възможност за разпространение на цифрова информация, без необходимостта да бъде копирана. Първоначалната цел на създаването й бе предназначена за дигиталната валута bitcoin, но разработчиците открили много повече приложения от страна на тази технология. Това е цифров регистър, записващ финансови транзакции, и който не подлежи на грешка или повреда. Ако знаете в какво се състои функционалността на един регистър, разбирате, че се използва за събиране и съхраняване на информация, е, блок веригата се отнася до цифровата версия на същото.

mining

В какво се състои процеса на копаене на криптовалута?

За да си изясните максимално какво е криптовалута и по-важното, какво е блок верига, е време да се върнем обратно на процеса копаене. Криптовалутите се превърнаха в един световен феномен, радващ се на все повече и повече последователи, присъединяващи се към общността. Но питали ли сте се някога, как всъщност са направени? Ако желаете да инвестирате в криптовалута, наличието на базови познания относно процеса копаене, ще ви помогне да извлечете максималните ползи от него.

Всички знаем как се създават добре познатите ни хартиени пари, чрез печатане. Но случая с криптовалутите дори не се доближава до този процес на изработка. Няма участие на централизирана система, която да разрешава издаването на нови банкноти. Вместо това, генерирането на тези монети се осъществява посредством сложен процес, наречен копаене.

Помислете върху идеята, правейки сравнение с начина, по който се добива златото. С помощта на специализирани приспособления, златото се извлича от земята. Разликата се състои в това, че говорейки за криптовалути, те не съществуват в тази или която и да е физическа форма.

Същото бе посочено по-горе с блок веригата, децентрализиран регистър, в който биват извършвани транзакциите. Тези транзакции се събират и формират това, което наричаме блок. След което, тези блокове биват проверявани, с цел да се гарантира тяхната легитимност и да се изключи възможността за double spending. След извършената проверка и потвърждение, че транзакциите са изрядни и разходите на входа и на изхода са в правилен ред, се добавя следващия блок. В това се състои последователният процес на създаване на крипто монети.

Нещото, което е от значителна важност да бъде отбелязано, е, че криптовалутите не приемат форма на действително съществуване. Това което се разглежда и вижда като монета е всъщност проверената транзакция, която в основата си се явява доказателство за монетите.

calculator

Изчисляване на хешове

Трябва да бъдат изпълнени някои изисквания, без които един блок няма да бъде успешен. Преди всичко, един блок трябва да бъде придружен от криптографски хеш, който се използва именно, за да бъдат изпълнени тези изисквания. Това, което включва работата на копаенето, е случайното познаване на комплексни числа. Трябва да стигнете до съвпадение на хешове, чрез изчисляването на колко е възможно повече хешове, докато съвпадението бъде изпълнено.

Новият блок се формира при правилното формиране на хеш. В тази насока, миньорът, който разреши блок най-бързо, обявява намерения блок на останалата част от блок веригата. В този момент, останалите миньори спират да работят по този блок и преминават към следващия.

limits

Ограничения в копаенето на криптовалута

Казано с прости думи, копаенето на криптовалута представлява създаването на конкурентна среда между миньорите, за да бъде определено кой от тях е решил възможно най-много хешове. Проблемът се появява тогава, когато започнем да говорим за нивото на трудност, което продължава да се движи във възходяща посока. По време на първоначалното представяне на Bitcoin, това беше лесна за копаене монета и тези, които първи започнаха да я копаят, реализираха огромни печалби от процеса.

Причината, поради която се наблюдава увеличение в нивото на трудността, е да се гарантира, че скоростта на копаене на блоковете се запазва непроменена. Ако бъде променена, тогава ще има наличие на твърде много производство, което ще доведе до значителен спад в стойността на монетата. Много от криптовалутите разполагат с определено количество монети, които могат да бъдат произведени някога. В случая на Bitcoin, цифрата възлиза на 21 милиарда монети в световен мащаб. След като бъде достигната, следващият изкопан блок повече няма да разполага със способността да генерира монети.

Изисквания за копаенето на bitcoin

Съществуват няколко неща, на които трябва да обърнете внимание, и с които трябва да разполагате, преди да се заемете с процеса копаене.

Лична преценка

Не всеки разполага с търпението, което се изисква, за да се захванете с копаене; необходимо е да сте упорити и отдадени на идеята. Това е един не много вълнуващо протичащ процес, който не гарантира, че на края на деня ще се радвате на реализирана от него печалба. Поради тази причина трябва да сте наясно в какво точно се въвличате.

Преди да започнете, направете едно малко проучване относно това, дали процесът си струва или не вашето време и пари. Препоръчва се използването на калкулатори, изчисляващи рентабилността на процеса и определящи случая на най-висока печалба.

Изисквания касаещи хардуера

Когато процесът копаене заемаше все още стартова позиция, копаенето беше много лесна за изпълнение задача. Само с помощта на един обикновен процесор, можехте да нанесете голяма разлика в своя живот. Въпреки това, с увеличението в нивото на трудност през годините се появи и невъзможността, процесът копаене да се осъществява посредством такъв хардуер.

За начинаещите в света на крипто, графичните карти работеха много добре, но дори и те започнаха да стават все повече и по-ненадеждни. За тази цел, бе необходимо изричното създаване на такъв хардуер, специално разработен за целите на процеса копаене, наречен ASIC.

Съществуват най-различни форми и размери на копаещи устройства. Може да се наложи да похарчите над $1000, за да разполагате с такова съоръжение, което е в състояние да ви реализира най-висока печалба.

В каквото и да се състои вашия избор на копаещо устройство, всички от тях разполагат с три общи характеристики, които трябва да имате предвид.

Първото от тях, графичната карта; уверете се, че сте се сдобили с най-доброто, предлагано на пазара, защото именно картата е това, което действително генерира монети. Те са основните части от вашата система.

На второ място, електрическото захранване: копаещите устройства консумират много електроенергия. Ще ви е необходимо подходящо за целта и надеждно електрическо захранване, за да си гарантирате тяхното функциониране. Може да се наложи да разполагате с повече от 1000w, ако имате много графични карти.

Третото важно нещо е дънната платка: дънната платка, която имате, ще окаже влияние върху вашия опит. Но това е толкова лесно, колкото да потърсите място за вашите видео карти. Най-добрата дънна платка трябва да разполага най-малко с три слота.

Има три основни категории хардуер на пазара.

  • CPU/GPU - Това са най-слабо мощните хардуери за копаене на пазара. Теоретично, вашият компютър може да се използва за копаенето на bitcoin, но на практика, по-добре да не опитвате! Обаче, можете да подобрите хаш рейта на своя bitcoin, добавяйки графичен хардуер към работния си плот. Графичните карти са по-добри, защото ви предоставят множество опции. Въпреки това, с увеличението на трудността, този тип хардуер вече не е сред най-добрите опции.
  • FPGA/Field Programmable Gate Array е персонализиран за копаенето на криптовалути и тези хардуери се характеризират с по-висока производителност, сравнена с тази на графичните карти. Само с един чип, можете да изпитате хаш рейт операция от над 750MH/s.
  • ASIC bitcoin миньори – към настоящия момент, това е миньора на криптовалути. Хардуерът Application Specific Integrated Circuits, е проектиран за изпълнението на една единствена цел, копаене. Те са най-скъпата партида, по отношение на цена и производството им отнема малко повече време. Но работата им се изразява в зашеметяващи скорости. Става въпрос за доста висока скорост и разполагате с по-добри шансове наистина да изкопаете Bitcoin.

Изисквания към софтуера

Сега, когато вашият хардуер е на мястото си, е време да се премине към следващото ниво. Нуждаете се от перфектния софтуер, който да ви предостави възможността от ефективно копаене. Въпроса относно софтуера за копаене, не се отнася до нищо, което да е трудно и сложно. Става въпрос за програми, които работят на вашия компютър, за да ви свържат със света на крипто. Те включват цифрови портфейли и платформи за копаене.

Повечето платформи разполагат със софтуер за различни операционни системи. Ако не, трябва да намерите този, който е съвместим с вашата операционна система.

Калкулатор, изчисляващ рентабилността на процеса копаене

За много от вас, това може да не звучи като изискване, касаещо процеса копаене, но в действителност е от значителна важност. Необходимо е да направите приблизително изчисление относно възвръщаемостта на вашата инвестиция, преди да се ангажирате с изпълнението на процеса.

На пазара са налични няколко такива калкулатори. Те ви помагат с различни решения: Можете да ги използвате за параметри, като например разходите за оборудване, хаш рейт, консумацията на енергия и текущата цена на монетата. След което проверете и вижте колко време ще ви отнеме докато реализирате възвръщаемостта на направената от вас инвестиция.

curtains

Заключение

С течение на времето, нивото на копаене на която и да е криптовалута продължава да се движи във възходяща посока, а шансовете за печалба във низходяща. Има и много миньори в общността, които спомагат това да се превърне в задача с повишена трудност. Соло копаенето може да бъде отнесено към печеливша опция, тъй като спечелената награда е единствено и само на ваше разположение. Въпреки това, самостоятелното копаене на един bitcoin граничи с невъзможното. Следователно, много по-препоръчителен вариант е този, предлаган от миньорските пуулове, в който веднъж щом сте се присъединили, споделяте своите ресурси и усилия с другите миньори, част от пуула, след което споделяте и наградите.